Follow

Piha-alueen merkitseminen pelastustieksi

Piha-alueen pelastustieksi merkitsemiseksi tulee ottaa yhteys palotarkastajaan, joka antaa lausunnon pihan soveltuvuudesta pelastustieksi. 

Sen jälkeen tulee tehdä aluekuva, josta selviää pelastustien sijainti ja toimittaa se rakennusvalvontaan. Kun aluekuva on hyväksytty valvonnassa, tulee pelastustiekyltti lisätä pihatien jokaiseen sisäänkäyntiin.

Pelastustie ei voi olla soratie.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.