Follow

Pelastussuunnitelman tekstien muokkaaminen

Miten saan muokattua tekstiä?

 • Tekstin lisäämiseksi tai muokkaamiseksi on mentävä Pelsun ‘Muokkaa dokumenttipohjaa’-osioon.
 • Painike löytyy suunnitelman etusivulta.

 

dokumenttipohja.png

Sisällön muokkaamiseen on kolme eri keinoa

 1. Tekstin lisääminen haluttuun kohtaan.
  • Lisätty teksti näkyy valitun kohdan vakiosisällön jälkeen.
 2. Valitun osion korvaaminen kokonaan
  • Vakiosisältö korvataan kokonaan uudella.
 3. Uuden pääkappaleen lisääminen
  • Luodaan kokonaan uusi otsikko

‘Muokkaa käyttötapatekstejä’-toiminnallisuuksista

 • Sisällön muokkaus aloitetaan aina painamalla ‘+Lisää teksti’-painiketta
 • Tämä avaa tekstimuokkaustoiminnallisuuden.
  • Otsikkoon tulee kohdan nimi
  • Sisältöön haluttu teksti
  • Kappale-kohdasta valitaan mitä kohtaa muokataan
  • Silmä-symbolia painamalla voi esikatsella tekstiä
  • Otsikko rivin oikeasta laidasta löytyvällä miinus-painikkeella voi poistaa tehdyn muutoksen kokonaan.
  • Tallenna muutokset painikkeella muokkaukset tulevat näkyviin
  • Punaisen ‘x Poista’-painikeen avulla voi poistaa kaikki tehdyt muutokset.

Tekstin muokkaus

 

Tekstin lisääminen haluttuun kohtaan

 • Valitaan kohta, johon tekstiä halutaan lisätä
 • Kirjoitetaan haluttu sisältö
 • Otsikkoa ei kirjata

Tekstin näkyminen suunnitelmassa

 • Kirjoitettu sisältö näkyy vakiotekstin jälkeen.

Alaotsikon lisääminen

 • Edellisen lisäksi, kirjataan ‘Otsikko’
 • Tällöin järjestelmä lisää otsikon sisällysluetteloon

Tekstin näkyminen suunnitelmassa

 • Otsikossa

 

 • Sisällössä

Osion korvaaminen

 

 • Jos halutaan muuttaa jo olemassa olevaa tekstiä, tehdään seuraavat toimenpiteet
  • Painetaan ‘+Lisää teksti’-painiketta
  • Valitaan ‘Kappale’-kohdasta osio, joka halutaan muuttaa. Oikeaa kohtaa voi hakea hakukentän avulla.
  • Kun muutetaan tekstiä, on valittava osio, jonka perässä lukee’(korvaava)’.
  • Tällä valinnalla muutetaan koko olemassa oleva ohje.
  • Korvattaessa tulee aina kirjata ‘Otsikko’
  • HUOM! Mikäli korvaat osion, joka sisältää taulukon, häviää myös taulukko.
 • Sisällön korvaaminen vaihtaa suunnitelmasta löytyvän tekstin ‘Sisältö’-kohtaan kirjoitettuun tekstiin.

Tekstin näkyminen suunnitelmassa

 • Tehdyt muutokset tulevat näkymään sisällysluetteloon ja tekstiosioon.
 • Korvattu teksti sijoittuu samaan kohtaan kuin missä alkuperäinen teksti oli.

Uuden pääkappaleen luominen

 • Valitaan ‘Kappale’-kohdasta:
  • Uusi pääkappale
  • Valitaan minkä otsikon jälkeen tekstisisällön halutaan näkyvän.

Näkyminen suunnitelmassa

 • Lisätty osio tulee sisällysluetteloon näkyviin numeroituna.

Tekstimuokkauksen toiminnallisuuksia

 • ‘Muokkaa käyttötapatekstejä’-osion tekstisisällön muotoiluun voi käyttää tarvittaessa Markdown koodikieltä.
 • Tähän on linkki osion ylälaidassa

Tekstin muotoilu

Kun kirjoitat näin:


Näyttää se tältä:

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.